Ik ben

Ik ben ook niet dat wat zich realiseert “dat ik dat niet ben”.

Wees gelukkig, ongeacht de kosten.

19:00

Ik ben ook niet dat wat bewust probeert te zijn.

het bewustzijn dat leert ?

Ben ik dat wel ? Ben ik dat niet ? Er is geen zelf.
Blablabla
Allemaal weer de dualiteit van het denken.
Ik ben het zowel niet, als wel tegelijk ! Hahaha

Nu denk ik nog dat al het weten en denken en geheugen via de hersenen gaan. Echter zou bewustzijn niet alleen informatie kunnen overdragen, maar zelf ook kunnen leren ? Dat verlichting het bewustzijn is dat leert ? Ik heb al eerder geschreven, “het geheel” moet leren, maar ik dacht nog steeds met de hersenen als middelpunt.
Bewustzijn dat leert dat het geen vorm is.

Hersenen zijn vorm, dus die kunnen dat niet leren, het is dus bewustzijn zelf dat leert en beseft (het denken begrijpt).
Gedachten komen uit vorm, uit het geheel, veroorzaakt door vorm en vormloos.
Maar we kunnen verlichting niet leren vanuit vorm, door iets te doen of te willen of bedenken. (vanuit de hersenen) (→ het is leren door vorm , door te ervaren, huiswerk te doen, schrijven, onderzoeken, meditatie → onleren, leren niets-doen)
(leren via ervaren → niet denken → just do it)

Dat is meditatie, leren niets-doen, het bewustzijn dat leert dat het geen vorm is, de identificatie met een zelf opgeeft. (inziet dat er geen zelf is en de dood een illusie).
Daarom kan je je er niet uit denken, vorm kan niets leren. Alleen door bewust te zijn, iets wat je niet doet, maar bent, kan het tot je komen.
(evt kan dat een gedachte triggeren, maar die gedachte komt pas erna. Zoals met alles. Zoals eerst de keuze en dan de keuze via een gedachte en de rationalisatie waarom je die keuze gemaakt zou hebben)

Dit dagboek is geschreven vanuit een zelf, ervaren vanuit een zelf, vanuit de dualiteit.
Ik ben het niet, dat is niet wie ik ben. Maar toch ervaar ik het. Maar juist het feit dat ik mij er bewust van ben geeft aan dat ik verlicht ben en zal worden. Vrede gegeven zal worden, omdat het er al is.

Niet meer de fout (de truc van het ego) om een zelf te ervaren, vanuit een zelf. Wees de zelf en bewust. Ervaar het lijden van dit zelf, bewust zijnde dat het niet erg is. Het komt vanzelf goed en daarom is nu alles goed. Daar hoef je niks voor te doen.

Verlies dat contact met wat je denkt dat de werkelijkheid is

Wees bewust is wie ik ben. Het houd niet in dat ik bewust moet zijn van bepaalde dingen zodat alles goed blijft gaan. Dat is slechts mijn interpretatie najagen, mijn denkbeeld vanuit het denken over waar ik bewust van hoor te zijn en hoor te ervaren als ik dingen doe. Het is slechts weer een verzonnen zelfbeeld. Dingen gebeuren niet omdat ik er bewust van ben. Ze gebeuren sowieso of ik mij er bewust van ben of niet. Proberen bewust te zijn van bepaalde dingen in de hoop dat dit ervoor zorgt dat dat beïnvloed wat er gaat gebeuren is weer een poging tot controle.

Laat het gebeuren, verlies dat contact met wat je denkt dat de werkelijkheid is 🙂

Het denken is constant op zoek naar een oorzaak, om te begrijpen. Het creëert een zelf/ een ego als verklaring/ als reden voor wat gebeurt. Een illusie, het bestaat niet. Slechts een concept van de realiteit die als die voor waarheid wordt aangenomen lijden veroorzaakt.

Maar ik ervaar nu het ego, een zelf, dus er is een oorzaak en die moet ik wegnemen (→ denk ik, is mijn overtuiging) Ik voed het nog, ik blijf het vasthouden, macht geven etc…..
Allemaal gedachten cq oorzaken bedacht door het denken.
Maar dat heeft niks met het nu te maken.
Dat is het verleden.
Het verleden bestaat niet en dus is er geen reden.
Je kan niks veranderen aan het verleden (zelf niet 1 minuut of 1 sec geleden) en de oorzaak van het ego niet wegnemen. Het is er, zonder oorzaak.
Er is geen begin, want het heeft nooit bestaan hahaha.
Je kan het dus niet beëindigen.
Het zal verdwijnen zoals het gekomen is, zonder reden, zonder oorzaak.
Wees bewust, ervaar het en wees bewust van de machteloze illusie die het is.
Er is geen oorzaak voor mijn lijden, behalve de interpretatie van mijn denken over wat ik als ego zie en ervaar. Zelf verzonnen.
Het heeft geen macht, hiernu. Misschien wel een minuut geleden, misschien over een minuut ook weer.
Maar niet nu.

Er is niks.

Geen gedachten meer onderzoeken.
Ervaringen bewust ervaren, gewoon onderzoeken door te proberen, niet via denken.
Wat is ontspannen ?
Wat is niets-doen ?
Etc……

Er is niks.
Niks wat ik moet voelen.
Niks wat ik moet ervaren.
Niks wat ik moet beseffen.
Niks waarop ik moet wachten.
Niks om los te laten.
Niks om geen macht te geven.
Niks om niet in mee te gaan.
Niks om te begrijpen.
Ook niet niks zijn, niets bestaat immers niet 🙂

Ik geloof nog steeds dat er een IK is die de keuzes maakt, die de juiste keuze moet maken.
Beide een illusie uiteraard.
Hoe weet ik dat wat het juiste is ? De juiste keuze ?
Simpel, dat wat gebeurd is altijd het juiste.
Of het ging goed en als het fout ging was de ervaring nodig om te leren.

Ik merk hoe IK mijzelf in de weg zit.
“IK wil mij vredig voelen.”
“Ik wil mij goed voelen.”
“Als ik begrijp wat ik voel komt alles goed.”
(en dus dat ik wat moet doen, in mijn geval dat ik vooral dingen niet moet doen. Wat op hetzelfde neerkomt)

Dit hele dagboek is een poging te begrijpen wat ik voel, allemaal concepten van het denken. Slechts ervaringen die ik ervaar omdat het mijn overtuigingen zijn.
Ik merk hoe ik mijzelf blokkeer omdat ik het wil begrijpen, de illusie van motivatie. Dat ik het alleen zal begrijpen als ik er iets voor doe. Maar het besef, het weten is niet iets wat je kan creëren, wat je kan veroorzaken, is niet iets wat je doet.
Het komt tot je wanneer je het nodig hebt, om te begrijpen wat nodig is om te begrijpen.
Zonder er iets voor te doen.
Mijn eigen gedachten en denken blokkeren juist de goddelijke gedachten.
Ook kwa begrip wordt je precies gegeven wat nodig is, niet meer, niet minder, zonder dat je er iets voor hoefde te doen. Of moet verdienen.

Ik ben het niet die dit allemaal zelf verzint ! :-))

Iemand proberen te zijn.

Iemand proberen te zijn.
Iemand die aardig en liefdevol is
Iemand die zich goed voelt
Iemand die zich niet verzet
Iemand zonder blokkade
Iemand die vrij is
Iemand zonder negatieve gedachten
Iemand die wat betekent voor anderen
Iemand die het goede voorbeeld geeft
Iemand die bepaalde dingen doet
Iemand die zijn zelf zijn toekomst bepaald
Iemand die de juiste keuzes maakt
Iemand die van het leven geniet
Iemand die dingen beleefd
Iemand met een mooi verhaal
Iemand die gewoon ontspannen is
Iemand die helpt
Iemand zonder ego
Iemand die niet iemand probeert te zijn
Iemand die verlicht is